NB: Inntil 35% støtte fra Innovasjon Norge til solcelleanlegg på gårdsbruk! Vi har god erfaring med prosessen og bistår uforpliktende med søknader.

Installasjon av solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi

Norsk Sol er et autorisert elektroforetak og står for alt arbeid selv, fra prosjektering til installasjon og tilkobling til strømnettet. Vi er en ideell virksomhet, hvor alt overskudd skal brukes i videre drift av foretaket. Vi installerer i hele landet, med norsk arbeidskraft.

60+ anlegg installert siden 2014, blant annet de første i strømnettene til NTE, Trønderenergi, Troms Kraft, Hålogaland Kraft og Svorka Energi. Vi har erfaring med styringssystemer for oppvarming av vann med overskuddsproduksjon.

Vi gir 10 års garanti på alt arbeid og materiell. I 2022 installerer vi 405 W REC Alpha Pure, som er svarte, norske, blyfrie solcellepanel med omtrent dobbelt så gode garantier som standard. For flate tak med membran eller takpapp på næringsbygg o.l. har vi egne løsninger som er spesielt godt egnet.

Alle kunder har ønsket å være referanser for oss. Se våre fastpriser, kontakt våre referanser og kontakt oss om du er interessert i et eget solcelleanlegg for din gård, din bedrift eller ditt hjem.