Vi står overfor enorme utfordringer lokalt og globalt med klimaendringer, luftforurensning, naturinngrep og store økonomiske forskjeller. Norsk Sol skal gi flere muligheten til å eie sin egen strømproduksjon. Norsk Sol skal bidra til en rask, god og rettferdig overgang til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi.

Installasjon av solcelleanlegg i Norge bidrar til videre utvikling av teknologi, industri og næringsliv som også vil fremskynde utbredelsen av solenergi i resten av verden. På steder med mer sol. Steder som kan hoppe over utbygging av strømnett på samme vis som mobiltelefoner hoppet over telefonlinjer. Steder hvor strømmen i dag kommer fra fossil energi og kjernekraft. Steder hvor strømproduksjonen i dag er eid av store, private konsern.

Overskudd i Norsk Sol skal ikke tas ut som utbytte av eiere, men brukes i videre drift av selskapet. Til det beste for kundene. Økonomien skal være transparent. Lønnsnivåene skal være verken for høye eller for lave. Slik skal vi bidra til mindre økonomiske forskjeller i samfunnet. Selskapet skal ikke selges. Ved oppløsning skal eventuelle gjenværende verdier doneres til formål innen fornybar energi.