Installasjon av solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi. Alt økonomisk overskudd skal brukes i videre drift av selskapet.

Nærmere 40 anlegg på tilsammen 500 kW installert siden 2014, blant annet de første i strømnettene til NTE, Trønderenergi, Troms Kraft, Hålogaland Kraft og Svorka Energi.

I år installerer vi i hovedsak de nyeste panelene fra norske REC; sorte mono N-Peak 315 W. REC er i topp på uavhengige kvalitetstester utført av Det Norske Veritas og har blant markedets beste garantier med 20 års produktgaranti og 25 års effektgaranti (86 %). Vi gir også 10 års egen garanti på alt arbeid og materiell i våre installasjoner.

Alle kunder har ønsket å være referanser for oss. Se våre fastpriser, kontakt våre referanser og kontakt oss om du er interessert i et eget solcelleanlegg for din gård, din bedrift eller ditt hjem. Vi installerer i hele landet, med norsk arbeidskraft.