Se våre fastpriser, kontakt våre referanser og kontakt oss om du ønsker solcelleanlegg for din gård, din bedrift eller ditt hjem. Vi står for alt arbeid selv, fra prosjektering til installasjon og tilkobling til strømnettet. Vi installerer i hele landet, med norsk arbeidskraft. 100+ anlegg installert siden 2014. 3 MW effekt installert i 2022. 10 års garanti. Svarte solcellepanel med bedre garantier, bedre virkningsgrad og bedre tåleevne snø- og vindlast enn normalen på markedet. Alt overskudd i Norsk Sol skal brukes i videre drift av selskapet.