Installasjon av solcelleanlegg for å støtte den nødvendige overgangen til miljøvennlig, klimavennlig, fornybar energi. Alt økonomisk overskudd skal brukes i videre drift av selskapet.

Nærmere 40 anlegg på tilsammen 500 kW installert siden 2014, blant annet de første i strømnettene til NTE, Trønderenergi, Troms Kraft, Hålogaland Kraft og Svorka Energi.

Vi gir 10 års garanti på alt arbeid og materiell, i tillegg til 10-30 års produktgaranti og 25-30 års effektgaranti på solcellepanelene.

Alle kunder har ønsket å være referanser for oss. Se våre fastpriser, kontakt våre referanser og kontakt oss om du er interessert i et eget solcelleanlegg for din gård, din bedrift eller ditt hjem. Vi installerer i hele landet, med norsk arbeidskraft.