Vi har fastpriser på komplette anlegg. Materiell, prosjektering, installasjon, konfigurasjon, tilknytning til strømnett, dokumentasjon, app som viser strømproduksjon og hjelp til søknad om støtte er inkludert. Enova gir støtte til privatboliger. Innovasjon Norge gir støtte til gårdsbruk.

I tabellen under kan du se priser for anlegg på tak med stålplater, membran og takpapp. Eventuelle støttebeløp er ikke medregnet. Prisene forutsetter strømnett og hovedsikring med nok kapasitet helt frem bygningen som anlegget skal installeres på. Tillegg for installasjon på andre typer tak, på vegg og for anlegg fordelt på flere bygninger og takflater.

Estimert strømproduksjon er per år, for tak uten skygger, på Østlandet. For tak med stålplater gjelder estimatet skråtak mot sør. Tak mot øst og vest er også egnet, men vil gi omtrent 20% lavere produksjon. For tak med membran og takpapp gjelder estimatet flate tak.

Priser solcelleanlegg