Vi har fastpriser på komplette anlegg. Materiell, prosjektering, installasjon, tilknytning til strømnett og app som viser strømproduksjon er inkludert.

I tabellen under kan du se priser for anlegg på tak med stålplater, membran og takpapp. Eventuelle støttebeløp er ikke medregnet. Prisene forutsetter strømnett og hovedsikring med nok kapasitet helt frem bygningen som anlegget skal installeres på. Tillegg for installasjon på andre typer tak, på vegg og for anlegg fordelt på flere bygninger og takflater.

Estimert strømproduksjon er per år, for skråtak mot sør uten skygger, på Østlandet. Tak mot øst og vest er også egnet, men vil gi omtrent 20% lavere produksjon.

Priser solcelleanlegg