Her er tre priseksempler. Komplett prisliste finner du nederst på siden.

Fjøs

Utenpå ståltak. 95 sorte REC N-Peak panel. 30 kW. 162 m2. 304 000 kr eks. mva.

Hus

Utenpå ståltak. 38 sorte REC N-Peak panel. 12 kW. 65 m2. 158 750 kr inkl. mva etter 22 500 kr er refundert av Enova.

garasje

Utenpå ståltak. 12 sorte REC N-Peak panel. 4 kW. 20 m2. 77 500 kr inkl. mva etter 12 500 kr er refundert av Enova.

Vi har fastpris på komplette anlegg, som inkluderer alt av materiell, planlegging, installasjon, konfigurasjon og tilknytning til strømnett. Det følger med overvåkningssystem som viser strømproduksjonen på internett. Prisene forutsetter strømnett og hovedsikring med nok kapasitet helt frem bygningen som anlegget skal installeres på.

Privatpersoner får refundert 7 500 kr + 1 250 kr per kW av Enova, maksimalt 26 250 kr. Bedrifter, inkludert gårdsbruk, vil kunne utgiftsføre solcelleanleggene og aktivere de for avskrivning over 10 år i saldogruppe j. Gårdsbruk som har eller tenker å investere i bioenergianlegg for vannbåren varme, vil kunne få dekket inntil 35 % av kostnaden for både bioenergianlegg og solcelleanlegg fra Innovasjon Norge.

I tabellen under kan du se priser, effekter og estimert strømproduksjon for anlegg av ulik størrelse og på ulike typer tak. Støttebeløp er ikke medregnet i prisene. Estimert strømproduksjon er per år for skråtak mot sør, uten skygger, på Østlandet. Tak mot øst og vest er også egnet.

Priser solcelleanlegg 2019