I 2022 har vi installert over 50 anlegg med rundt 3 MW samlet effekt. Referanser fra 2022 legges ut snarest mulig. Eldre referanser finner du under her.

2021/2022. Sør-Aurdal, Innlandet. 213 kW på låvetak, bryggerhus, uthus, fjøsvegg og silovegg. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Rasmus Piltingsrud 📞 46809798

2021. Rennebu, Trøndelag. 53 kW på fjøs og våningshus. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Ragnhild Nordbø 📞 48107952

Tormod Herre 📞 91643614


2021. Arendal, Agder. 14 kW på enebolig. Innvilget støtte fra Enova.

Reidar Waskaas 📞 40227394


2021. Verdal. Trøndelag. 71 kW på verksted. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Andreas Valsø 📞 92602722

2021. Åfjord, Trøndelag. 26 kW på hus og garasje. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Per Georg Skansen 📞 90013459

2021. Overhalla, Trøndelag. 50 kW på fjøstak. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Urte og Kjell Erik Hildrum 📞 99038391

2021. Rennebu, Trøndelag. Styringssystem for oppvarming av varmtvann ved overskuddsproduksjon fra solcelleanlegg.

Christopher Weyde 📞 99555165

2021. Ringsaker, Innlandet. 38 kW på fjøstak. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Hanne Guåker 📞 47017703

2021. Verdal, Trøndelag. 73 kW på fjøs og redskapsbu. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Arne Holan 📞 92682098

2020. Rennebu, Trøndelag. 134 kW på fjøstak. Lettvekts solcellepanel festet direkte på takmembran. Innvilget støtte fra Enova for introduksjon av ny teknologi.

Christopher Weyde 📞 99555165

2020. Overhalla, Trøndelag. 93 kW på fjøs og uthus. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Knut Haga 📞 91347080

2020. Verdal, Trøndelag. 7 kW på hustak.

Jostein Olav Lyng 📞 90645061

2020. Steinkjer, Trøndelag. 12 kW på fjøstak. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Håvard Landsem 📞 41219889

2020. Sandefjord, Vestfold og Telemark. 30 kW på fjøstak. Innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Rick Fjøsne 📞 99406760

2020. Steinkjer, Trøndelag. 10 kW på fjøstak. Solcellepanel festet direkte på takplater. Innvilget støtte fra Enova for introduksjon av ny teknologi.

Johan Einar Bjerkem 📞 92840553

2020. Trondheim, Trøndelag. 5 kW på flatt hustak. Lettvekts solcellepanel festet direkte på takpapp.

Tormod Aagaard 📞 95762660

2020. Ringsaker, Innlandet. 14 kW på uthustak.

Helge Stikbakke 📞 91378406

2019. Levanger, Trøndelag. 74 kW på låvetak. Innvilget 35% støtte fra Innovasjon Norge i kombinasjon med bioenergianlegg.

Odd Anders Amdahl 📞 92232644

2019. Verdal, Trøndelag. 21 kW på låvetak.

Torbjørn Guddingsmo 📞 41455808

2019. Inderøy, Trøndelag. 19 kW på låvetak.

Kåre Bjerkan og Kari Kolle 📞 97985641

2019. Levanger, Trøndelag. Utvidelse av anlegg fra 2018. Nå 30 kW på hus, garasje, hundegård og vedskjul.

Bård Gunnar Furunes 📞 99544436

2019. Namsskogan, Trøndelag. Osvasstua - utleiehytte Statskog. Off-grid med 1,74 kW solcellepanel på vegg hytte og 16,8 kWh batteri.

Eva Kristin Grøndal 📞 91735755

2019. Namsos, Trøndelag. 16 kW på hustak.

Trond Stenvik 📞 97140392

2019. Borkenes, Troms. 4 kW på tak og vegg garasje.

Arne-Johan Johansen 📞 90600357

2019. Steinkjer, Trøndelag. 17 kW på hustak.

Ola Gjermstad 📞 91596508

2019. Levanger, Trøndelag. 4 kW på garasjetak.

John Martin Askevold 📞 41560929

2018. Melhus, Trøndelag. 41 kW på fjøstak og redskapsbu.

Helge Engan 📞 99392770

2018. Steinkjer, Trøndelag. 23 kW på hus- og uthustak.

Åsbjørn Eide 📞 90642464

2018. Valsøyfjord, Møre og Romsdal. 23 kW på fjøstak. Første solcelle plusskunde i Svorka Energi sitt strømnett.

Lars-Olav Tunheim Valsø 📞 90941191

2018. Levanger, Trøndelag. 25 kW på driftsbygning.

Bo Vidar Rotmo 📧 borotmo@gmail.com

2018. Arneberg, Hedmark. 14 kW på fjøstak.

Vidar Toverud 📞 91661904

2018. Grong, Trøndelag. 9 kW på garasjetak.

Ola Lauve 📞 95856691

2018. Flatanger, Trøndelag. 6 kW på to hyttetak. Off-grid.

Odin Granheim 📞 48094184

2018. Tustna, Møre og Romsdal. 6 kW på garasjetak.

Ben Tieleman 📞 91714315

2018. Tromsø. 7 kW på hustak. Første plusskunde solcelleanlegg i Troms Kraft sitt strømnett.

Svein Gunnar Karlstrøm 📞 95843331

2018. Nærøy, Trøndelag. 12 kW på fjøs- og uthustak.

Christina Dahl 📞 91715079

2018. Namsos, Trøndelag. 9 kW på hustak.

Ole-Petter Dahl 📞 97097440

2018. Skage i Namdalen, Trøndelag. 23 kW på låvetak.

Morten Risvik 📞 91175021

2018. Evenskjer, Troms. 3 kW på garasjetak.

Odd Karstein Olsen 📞 48504115

2018. Trondheim. 16 kW på uthustak.

Ingvild Svorkmo Espelien 📞 90114352

2018. Hovin i Gauldal, Trøndelag. 12 kW på hustak.

Gunhild Gylland 📞 95746445

2017 og 2018. Borkenes, Troms. 12 kW på fjøsvegg. Første plusskunde solcelleanlegg tilknyttet Hålogaland Kraft sitt strømnett.

Svein Robert Guttormsen 📞 47622103

2018. Levanger, Trøndelag. 24 kW på hus og garasje. Et av Norges største anlegg på enebolig.

Bård Gunnar Furunes 📞 99544436

2018. Kongsvinger, Hedmark. 10 kW på hustak.

Stig Ingar Braathen 📞 45004955

2018. Levanger, Trøndelag. 9 kW på hustak.

John Martin Askevold 📞 41560929

2018. Kolvereid, Trøndelag. 9 kW på låvetak.

Michael Bucksath 📞 46367233

2018. Flatanger, Trøndelag. 12 kW på uthus.

Knut Ekker 📞 95217005

2018. Trondheim, Trøndelag. 2 kW på minihus. Off-grid.

Ola Ravn Hassel 📞 98836492

Line Fjørstad 📞 99129821

Foto: Torstein Olav Eriksen

2018. Kongsberg, Buskerud. 4 kW på hustak.

Åsmund Vrålstad 📞 91997097

2018. Svarstad, Vestfold. 8 kW på hustak.

Thomas Karlsen 📞 95848006

2018. Nittedal, Akershus. 6 kW på hustak.

Anders Nermoen 📞 90735375

2018. Verdal, Trøndelag. 4 kW på garasjetak.

Kjell Lilleeng 📞 90827221

2017. Sparbu, Trøndelag. 8 kW på uthustak.

Jarle Vikør Ekanger 📞 92200917

2017. Stiklestad, Trøndelag. 26 kW på fjøstak. Da et av Norges største anlegg på fjøs.

Ellen Skavhaug 📞 93217625

2016. Arendal, Agder. 3 kW på hustak.

Per Tollefsen 📞 99742810

2016. Arendal, Agder. 4 kW på garasjetak.

Jarl Magnus Tollefsen 📞 +46 763401777

2016. Verdal, Trøndelag. 11 kW på hustak.

Per Kristian Overmo 📞 90207704

2015. Trondheim. 3 kW på garasjetak. Første plusskunde solcelleanlegg i strømnettet til Trønderenergi.

Pål Børge Henriksen 📞 91711681

2014. Steinkjer, Trøndelag. 3 kW på hustak. Første plusskunde solcelleanlegg i strømnettet til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Johannes Moen 📞 48265828