Kontakt gjerne våre referanser

2019. Levanger, Trøndelag. 74 kW på låvetak. Panel fra REC. Innvilget 35 % støtte fra Innovasjon Norge i kombinasjon med bioenergianlegg.

Odd Anders Amdahl 📞 92232644

2019. Verdal, Trøndelag. 21 kW på låvetak. Panel fra REC.

Torbjørn Guddingsmo 📞 41455808

2018. Melhus, Trøndelag. 41 kW på fjøstak og redskapsbu. Panel fra Trina.

Helge Engan 📞 99392770

2018. Valsøyfjord, Møre og Romsdal. 23 kW på fjøstak. Panel fra REC. Første solcelle plusskunde i Svorka Energi sitt strømnett.

Lars-Olav Tunheim Valsø 📞 90941191

2019. Namsos, Trøndelag. 16 kW på hustak. Panel fra REC.

Trond Stenvik 📞 97140392

2019. Steinkjer, Trøndelag. 17 kW på hustak. Panel fra Jinko.

Ola Gjermstad 📞 91596508

2019. Levanger, Trøndelag. 4 kW på garasjetak. Panel fra Jinko.

John Martin Askevold 📞 41560929

2018. Steinkjer, Trøndelag. 23 kW på hus- og uthustak. Panel fra Trina.

Åsbjørn Eide 📞 90642464

2018. Levanger, Trøndelag. 25 kW på driftsbygning. Panel fra Phono.

Bo Vidar Rotmo 📧 borotmo@gmail.com

2018. Arneberg, Hedmark. 14 kW på fjøstak. Panel fra REC.

Vidar Toverud 📞 91661904

2018. Grong, Trøndelag. 9 kW på garasjetak. Panel fra REC.

Ola Lauve 📞 95856691

2018. Flatanger, Trøndelag. 6 kW på to hyttetak. Off-grid. Panel fra REC.

Odin Granheim 📞 48094184

2018. Tustna, Møre og Romsdal. 6 kW på garasjetak. Panel fra REC.

Ben Tieleman 📞 91714315

2018. Tromsø. 7 kW på hustak. Panel fra REC. Første plusskunde solcelleanlegg i Troms Kraft sitt strømnett.

Svein Gunnar Karlstrøm 📞 95843331

2018. Nærøy, Trøndelag. 12 kW på fjøs- og uthustak. Panel fra REC.

Christina Dahl 📞 91715079

2018. Namsos, Trøndelag. 9 kW på hustak. Panel fra REC.

Ole-Petter Dahl 📞 97097440

2018. Skage i Namdalen, Trøndelag. 23 kW på låvetak. Panel fra REC.

Morten Risvik 📞 91175021

2018. Evenskjer, Troms. 3 kW på garasjetak. Panel fra REC.

Odd Karstein Olsen 📞 48504115

2018. Trondheim. 16 kW på uthustak. Panel fra REC.

Ingvild Svorkmo Espelien 📞 90114352

2018. Hovin i Gauldal, Trøndelag. 12 kW på hustak. Panel fra Trina.

Gunhild Gylland 📞 95746445

2017 og 2018. Borkenes, Troms. 12 kW på fjøsvegg. Panel fra REC og Trina. Første plusskunde solcelleanlegg tilknyttet Hålogaland Kraft sitt strømnett.

Svein Robert Guttormsen 📞 47622103

2018. Levanger, Trøndelag. 24 kW på hus og garasje. Et av Norges største anlegg på enebolig. Panel fra Phono.

Bård Gunnar Furunes 📞 99544436

2018. Kongsvinger, Hedmark. 10 kW på hustak. Panel fra Phono.

Stig Ingar Braathen 📞 45004955

2018. Levanger, Trøndelag. 9 kW på hustak. Panel fra Trina.

John Martin Askevold 📞 41560929

2018. Kolvereid, Trøndelag. 9 kW på låvetak. Panel fra Trina.

Michael Bucksath 📞 46367233

2018. Flatanger, Trøndelag. 12 kW på uthus. Panel fra Trina.

Knut Ekker 📞 95217005

2018. Trondheim, Trøndelag. 2 kW på minihus. Off-grid. Panel fra Trina.

Ola Ravn Hassel 📞 98836492

Line Fjørstad 📞 99129821

Foto: Torstein Olav Eriksen

2018. Kongsberg, Buskerud. 4 kW på hustak. Panel fra Trina.

Åsmund Vrålstad 📞 91997097

2018. Svarstad, Vestfold. 8 kW på hustak. Panel fra Trina.

Thomas Karlsen 📞 95848006

2018. Nittedal, Akershus. 6 kW på hustak. Panel fra Trina.

Anders Nermoen 📞 90735375

2018. Verdal, Trøndelag. 4 kW på garasjetak. Panel fra REC.

Kjell Lilleeng 📞 90827221

2017. Sparbu, Trøndelag. 8 kW på uthustak. Panel fra REC.

Jarle Vikør Ekanger 📞 92200917

2017. Stiklestad, Trøndelag. 26 kW på fjøstak. Da et av Norges største anlegg på fjøs. Panel fra REC.

Ellen Skavhaug 📞 93217625

2016. Arendal, Agder. 3 kW på hustak. Panel fra Q-cells.

Per Tollefsen 📞 99742810

2016. Arendal, Agder. 4 kW på garasjetak. Panel fra Q-cells.

Jarl Magnus Tollefsen 📞 96222200

2016. Verdal, Trøndelag. 11 kW på hustak. Panel fra Q-cells.

Per Kristian Overmo 📞 90207704

2015. Trondheim. 3 kW på garasjetak. Første plusskunde solcelleanlegg i strømnettet til Trønderenergi. Panel fra REC.

Pål Børge Henriksen 📞 91711681

2014. Steinkjer, Trøndelag. 3 kW på hustak. Første plusskunde solcelleanlegg i strømnettet til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Panel fra REC.

Johannes Moen 📞 48265828